Scoop công cụ hữu ích cho lập trình viên sử dụng windows

Xin chào các cụ ! chắc ở đây ai cũng biết Ubuntu thì có apt, OSX thì có brew, CentOS có yum vậy Windows thì có gì ? thực ra thì cũng có kha khá các công cụ quản lý cài cắm package như chocolatey, nuget… và tớ đã dùng qua hết các công cụ này rồi nhưng không thoả mãn lắm với bọn đấy, nhiều lỗi, trong quá trình cài cắm mà chẳng may bị đứt quãng cái là ăn c*t ngay.

Hehe cũng may trời thương hôm bữa tìm được ra thằng scoop khá hay, một số ưu điểm mà mình thấy là:

 • Cực kỳ dễ cài đặt chỉ bằng một lệnh
 • Cài đặt cực nhanh .
 • Chủ động tạo space riêng để quản lý package.
 • Không yêu cầu quyền admin.
 • Không bị trùng lặp hay conflict với những công cụ khác,.hệ thống.
 • Tự động lựa chọn bản 32 hay 64, không lo cài nhầm.
 • Đồng bộ môi trường giữa các máy dễ dàng bằng cách export danh sách các thư viện và import ở máy khác .
 • Tự động kiểm tra Hash của các thư viện, tránh những thư viện giả chứa mã độc và hỗ trợ tra cứu hash trên virustotal.

Vậy cài scoop như thế nào ?

Để cài scoop thì khá là đơn giản, đầu tiên là các cụ cần chắc chắn là máy tính các cụ đã cài sẵn Powershell ^3.NET Framework ^4.5 sau đó chỉ cần vào Powershell rồi chạy lệnh này.

set-executionpolicy remotesigned -scope currentuser
iex (new-object net.webclient).downloadstring('https://get.scoop.sh')

scoop sẽ tạo thư mục scoop ở trong C:\Users\[user\ và cài đặt tất cả các thứ vào đấy, còn nếu các cụ muốn chủ động sắp xếp scoop qua một thư mục khác thì chạy lệnh như này là được, ví dụ như tớ là tớ để vào thư mục D:\workspaces\scoop

[environment]::setEnvironmentVariable('SCOOP','D:\workspaces\scoop','User')
$env:SCOOP='D:\workspaces\scoop' 
iex (new-object net.webclient).downloadstring('https://get.scoop.sh')

Đó vậy là xong, giờ tất cả các app, lib cần thiết sẽ nằm hết trong D:\workspaces\scoop

Một số lệnh scoop cơ bản

 • scoop – nếu bạn muốn biết scoop hỗ trợ những lệnh gì .
scoop
 • scoop help [lệnh] – dùng để xem lệnh sử dụng thế nào cho đúng.
scoop help install
 • scoop search [tên thư viện] – dùng để tìm kiếm thư viện .
scoop search nodejs
 • scoop install [tên thư viện] – dùng để cài đặt thư viện .
scoop install gcc
 • scoop list – dùng để xem mình đã cài những gì .
scoop list
 • scoop update – dùng để cập nhật version mới cho tất cả thư viện và cho cả scoop
scoop update
 • scoop which [tên lệnh chạy] – dùng để xem thư viện đang chạy ở đâu
scoop which node
 • scoop uninstall [tên thư viện] – dùng để xoá thư viện
scoop uninstall gcc
 • scoop export – dùng để xuất danh sách những thư viện đã cài đặt dùng để import ở một mày khác giúp đồng bộ dễ dàng
scoop export

Scoop bucket và một số bucket cần thiết

Scoop Bucket ở đây là những repository khác nhau chứa những bộ thư viện khác nhau giúp người dùng có thể dễ dàng lựa chọn những thư viện cần thiết. Để thêm bucket bạn chỉ cần sử dụng lệnh scoop bucket add [tên bucket] , với tớ thì tớ sử dụng thêm 02 bucket là versionsextras .

scoop bucket add extras
scoop bucket add versions

ngoài ra các cụ có thể dùng lệnh scoop bucket known để xem danh sách những bucket chính thức

scoop bucket known

Rất dễ dàng phải không ? Các cụ đọc thấy hữu ích thì chia sẻ bài viết giúp tớ nhé .

Thân ái chào tạm biệt các cụ, tớ sẽ thu xếp giới thiệu thêm một số công cụ hữu ích khác mà tớ biết sau.