Scoop công cụ hữu ích cho lập trình viên sử dụng windows

Để cài scoop thì khá là đơn giản, đầu tiên là các cụ cần chắc chắn là máy tính các cụ đã cài sẵn Powershell ^3 và .NET Framework ^4.5 sau đó chỉ cần vào Powershell rồi chạy lệnh này.